پدری گونزالس لوپز | نیمرخ
پدری گونزالس لوپز

پدری گونزالس لوپز

منتظر بمانید..

نیمرخ

Pedri‎ González López

متولد ۲۰۰۲/۱۱/۲۵

آدرس کوتاه: https://www.rokh.in/footballist/32179
پدری گونزالس لوپز
رونالد کومان

پدری: از بازی کنار مسی لذت می برم، او بهترین است و هر بازی این را نشان می دهد

پدری: از بازی کنار مسی لذت می برم، او بهترین است و هر بازی این را نشان می دهد

پدری از پیروزی بارسلونا مقابل هوئسکا می گوید.

۱۳۹۹/۱۲/۲۶